Економічний вісник НТУУ "КПІ"

З 2015 року "Економічний вісник НТУУ "КПІ" публікується на сайті http://ev.fmm.kpi.ua

Збірник представлено в міжнародних наукометричних та інформаційних базах: Index Copernicus International (2014), РИНЦ (з 2004 р.), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»). Видання індексується Google Scholar